C6BC57F6-0B73-4998-98D2-8E6C594FF505.jpg

Hva menes med "rynkereduserende injeksjoner"?

Begrepet "rynkereduserende injeksjoner" refererer vanligvis til kosmetiske anti-aldende behandlinger med Botulinum toxin som er et naturlig forekommende protein produsert av en bakterie som heter Clostridium botulinum.

Når preparatet injiseres i en spesifikk muskel i ansiktet, f.eks. "sinnarynken" muskelen, så reduseres nervesignalene til akkurat den muskelen i ansiktet og gir en muskelrelakserende effekt.

Linjer og rynker i ansikt som er utløst av muskelbevegelser minskes eller forsvinner midlertidig, og effekten varer i snitt 3 - 5 måneder.  

Hvor raskt kan jeg se resultatene?

Det kan variere fra person til person, noen ser resultatet så raskt som en dag etter behandling. De fleste ser behandlingsresultat etter 2-3 dager. I noen tilfeller kan det ta opp til 2 uker før behandlingen gir full effekt.

Hvor lenge kommer resultatet til å vare?

Effekten av Azzalure varer normalt 3-5 måneder. Får å få optimal effekt bør man beregne å gjenta injeksjonene 2-3 ganger per år.

tropical leaves.jpg

NB!

Før du blir injisert med botulinumtoksin, er det viktig at du blir informert om at det ikke er en nødvendig prosedyre, og at denne prosedyren kan ha komplikasjoner. Vi injiserer ikke på hud med sår, injeksjoner, kviser eller eksem, ettersom risiko for infeksjon/ spredning av injeksjon øker. Vi behandler ikke pasienter under 21 år, men ansv. lege kan gjøre unntak ved 18-21 år. Vi informerer om at vi tar bilder av deg før injeksjon, dette i tilfellet det skulle komme spørsmål om endringer etter injeksjon, som alltid har vært der. Vi informerer videre om at vi ikke kan garantere effekt. Vi kan ta deg inn til kontroll etter 14 dager for å sjekke muskelfunksjonen og kan injisere på nytt da, men ikke utover dette. Videre informerer vi om at injeksjon av botulinumtoksin i sinnarynken, pannen og kråketærne er de kosmetiske godkjente indikasjonene. Det er også godkjent mot økt svettetendens i armhulene. All annen bruk betegnes som off-label, dvs det er ikke godkjent av legemiddelprodusenten og man kjenner derfor ikke til de eksakte komplikasjonene. Det er viktig at du er inneforstått med dette. Vi anbefaler ikke at du reiser fra byen før vi har fått mulighet til en evt korreksjon etter 14 dager. Det er viktig at du er inneforstått med at noen av bivirkningene etter botolinumtoksin ikke kan gjøres noe med.

 

DU KAN IKKE FÅ DENNE BEHANDLING OM DU...

• Er gravid

• Planlegger graviditet

• Ammer

• Går på antibiotika

• Har høyt blodtrykk og går på blodtrykksenkende

• Har MS, borreliose eller utredes for borreliose

• Om du har muskel- eller nervesykdommer eller utredes for dette

• Om du har kreft

MULIGE BIVIRKNINGER OG KOMPLIKASJONER VED BOTULINUMTOKSIN

• Blåmerke

• Hodepine

• Kvalme

• Infeksjon

• Mulig utvikling av antistoffer mot botox

• Allergisk reaksjon, potensielt alvorlig

• Permanent tap av muskeltonus etter repeterte injeksjoner

• Ansiktsasymmetri

• Lammelse av muskler i nærområdet slik at man får dobbeltsyn/tåkesyn/hengende øyelokk/redusert evne til å lukke øyelokk, problemer med å puste, problemer med å svelge, tinnitus, problemer med artikulasjon, døvhet, i sjeldne tilfeller dødsfall. Ved botox mot svette er det også rapportert det samme, i tillegg hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt, lammelser.