Hudproblemer & dårlig selvbilde


Huden kan påvirkes av det vi spiser og av måten vi lever på. Akne, populært kalt kviser, er et godt eksempel. Akne er hudinfeksjoner som oppstår når talgkjertler tetter seg. Hormonforstyrrelser, høyglykemisk mat og alkohol kan vare blant de mulige utløsende årsakene.

Personer med hudproblemer som akne har som regel dårlig selvbilde. Når jeg møter slike pasienter for første gang, unngår mange av dem øyekontakt med meg: De opplever det som flaut å ha akne. Det dårlige selvbildet virker hemmende i hverdagen. Har du akne, klarer du sannsynligvis ikke å nyte livet og å være utadvendt. Det er vanskelig for deg å markedsføre deg i jobbsammenheng, og dette påvirker karrieremulighetene dine. Acne begrenser deg og reduserer livskvaliteten din.

Studier viser at de fleste med hudproblemer trekker seg unna i sosiale sammenhenger. De rykker sjeldnere opp på jobben selv om de har sterke karriereønsker, og de har høyere risiko enn andre for å få depresjoner og spiseforstyrrelser. Huden påvirker altså måten vi lever våre liv på. Det er fort gjort å komme inn i en vond sirkel.

For de fleste hudklinikker, også vår, har veien til sunn hud først og fremst gått gjennom ytre påvirkning, for eksempel kremer og ulike behandlinger. Vi tar nå et skritt videre: For å hjelpe kundene i gang med den gode sirkelen lanserer vi en helt ny arbeidsmodell som ser huden i et videre perspektiv der også kosthold og livsstil hører med. Sunn hud er for oss et resultat av kunnskap, bevisste valg og god behandling.


64 visninger
Les og inspireres mer her