Mandelsyre

Mandelsyre sliper bort døde hudceller og reduserer produksjon av talg og olje. Den gir et godt resultat ved kviser.