GDPR 2

Opplysninger om vår behandling av innsamlet personopplysninger om deg 
 
1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du oss?
Oslo hud og laserklinikk / Dermalounge AS er dataansvarlig for behandlingen av de personopplysningene, som vi har mottatt om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.
 
Oslo hud og laserklinikk
Avd Linderud Senter: Erich Mogensønsvei 38, 0594 OSLO
Avd Majorstuen: Vibes gate 12C, 0356 OSLO
ORG-nr.: 913450515 
Telefon: 40607759
Mail: post@hudoglaserklinikk.no
 
2. Formålene med og rettsgrunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger
Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål:
  • Vi registrerer opplysninger om deg for å kunne utføre våre behandlinger

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

  • Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfelder behandler vi også opplysninger etter å ha innhentet ditt samtykke. Dette vil du ha blitt særskilt informert om i forbindelse med at vi har innhentet samtykke.
Legitime interesser som følger med behandlingen. 
Som nevnt ovenfor skjer vår behandling av dine personopplysninger ((delvis)) på bakgrunn av interesseavveiningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som begrunner behandlingen, er å kunne tilby en effektiv tilretteleggelse av våre oppgaver for deg, inkludert styring av avtaler og timebestillinger, registrering av gjennomførte behandlinger med henblikk på å fastlegge behandlingsforløp. 

3. Kategorier av personopplysninger
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Alminnelige kategorier av personopplysninger:
  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, kjønn, tidspunkt for behandlinger og gjennomførte behandlinger
     
Spesielle kategorier av personopplysninger (”sensitive personopplysninger”):
  • Helseopplysniner i form av journalopplysninger med oppføringer over dine behandlingsforløp.

4. Mottakere eller kategorier av mottakere
Vi videregir eller overlater dine personopplysninger til følgende mottakere:
  • våra ansatta 
  • Cbit AS - vår datasystemleverandør 

5. Overførsel til tredjeparts mottakere, deriblant internasjonale organisasjoner
Vi overfører ikke dine personopplysninger til noen. 
 
6. Lagring av dine personlige opplysninger
Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si hvor lenge vi kommer til å lagre dine personopplysninger. Dog kan vi opplyse deg om at vi vil legge vegt på hvor lenge vi har behov for opplysningene, dels i forhold til pågående behandlingsforløp, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlegge hvor lenge dine opplysninger vi oppbevares.
 
7. Retten til å trekke tilbake samtykke
Vi kan behandle visse personopplysninger baseret på separat samtykke fra deg. Du har til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på kontaktopplysningene som finnes under punkt 1.

Hvis du velger å trekke samtykke ditt tilbake påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke og opp til tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du tilbaketrekker ditt samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunktet. Det påvirker heller ikke behandlingen av personopplysninger som jf. pkt. 2 ovenfor behandles på annet grunnlag enn samtykke.

8. Dine rettigheter
Du har etter databeskyttelsesforordningen en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av opplysninger om deg.  
 
Hvis du ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter skal du kontakte oss. 
 
Rett til å se opplysninger (innsiktsrett)
Du har rett til å få innsikt i de opplysningene vi bruker om deg, samt en rekke ytterligere opplysninger. 
 
Rett til korreksjon (rettelse)
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet. 

Rett til sletting
I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet, før tidspuktet for vår ordinære, generelle sletting skjer.  
 
Rett til begrensning av bruk
Du har i visse tilfeller rett til å få bruk av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få bruken begrenset, kan vi fremover kun behandle opplysningene - bortsett fra oppbevaring - med ditt samtykke, eller med blikk på at juridiske krav kan fastsettes, gjøres gjeldende eller forsvares, eller for å beskytte en person eller samfunnsinteresse. 

Rett til motsettelse
Du har i visse tilfeller rett til å motsette deg vår eller lovlig bruk av personopplysningene dine. Du kan også motsette deg mot bruken av dine opplysninger til direkte markedsføring.
 
Rett til å overføre opplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, samt å få overført disse personopplysningene fra én dataansvarlig til en annen uten hindring. 
 
Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om rettighetene til de registrerte, som du finner på www.datatilsynet.no.

9. Klage til Datatilsynet 
Du har rett til å sende inn en klage til Datatilsynet, hvis du er misfornøyd med måten vi behandler dine personopplysninger på. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Image with text

Pair large text with an image to give focus to your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.