GDPR

GDPR

OPPLYSNINGER OM VÅR BEHANDLING AV INNSAMLET PERSONOPPLYSNINGER OM DEG.

 1. VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OSS?
  Dermalounge AS / Oslo Hud og Laserklinikk / DermaNet.no er dataansvarlig

for behandlingen av de personopplysningene, som vi har mottatt om deg. Du finner våre kontaktopplysninger nedenfor.

DermaNet.no / Oslo Hud og Laserklinkk Dermalounge AS org nr 913450515

Forretningsadresse:
Linderud Senter, Erich Mogensøns vei 38, 0594 OSLO

 1. FORMÅLENE MED OG RETTSGRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysningene dine til følgende formål:
Vi registrerer opplysninger om deg for å kunne utføre våre behandlinger

Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av:

Databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra b og f. I visse tilfelder behandler vi også opplysninger etter å ha innhentet ditt samtykke. Dette vil du ha blitt særskilt informert om i forbindelse med at vi har innhentet samtykke.

Legitime interesser som følger med behandlingen.

Som nevnt ovenfor skjer vår behandling av dine personopplysninger ((delvis)) på bakgrunn av interesseavveiningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikkel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som begrunner behandlingen, er å kunne tilby en effektiv tilretteleggelse av våre oppgaver for deg, inkludert styring av avtaler og timebestillinger, registrering av gjennomførte behandlinger med henblikk på å fastlegge behandlingsforløp.

 

 1. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER
  Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:

Alminnelige kategorier av personopplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, kjønn, tidspunkt for behandlinger og gjennomførte behandlinger

Spesielle kategorier av personopplysninger (”sensitive personopplysninger”): Helseopplysniner i form av journalopplysninger med oppføringer over dine behandlingsforløp.

 1. MOTTAKERE ELLER KATEGORIER AV MOTTAKERE Vi videregir eller overlater dine personopplysninger til følgende mottakere:

– våra ansatta
– Cbit AS – vår datasystemleverandør

 1. OVERFØRSEL TIL TREDJEPARTS MOTTAKERE, DERIBLANT INTERNASJONALE ORGANISASJONER Vi overfører ikke dine personopplysninger til noen.
 2. LAGRING AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER
  Vi kan på nåværende tidspunkt ikke si hvor lenge vi kommer til å lagre dine personopplysninger. Dog kan vi opplyse deg om at vi vil legge vegt på hvor lenge vi har behov for opplysningene, dels i forhold til pågående behandlingsforløp, dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlegge hvor lenge dine opplysninger vi oppbevares.
 3. RETTEN TIL Å TREKKE TILBAKE SAMTYKKE
  Vi kan behandle visse personopplysninger baseret på separat samtykke fra deg. Du har til enhver tid rett til å trekke ditt samtykke tilbake. Dette kan du gjøre ved å kontakte oss på kontaktopplysningene som finnes under punkt 1. Hvis du velger å trekke samtykke ditt tilbake påvirker det ikke lovligheten av vår behandling av dine personopplysninger på bakgrunn av ditt tidligere meddelte samtykke og opp til tidspunktet for tilbaketrekkingen. Hvis du tilbaketrekker ditt samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunktet. Det påvirker heller ikke behandlingen av personopplysninger som jf. pkt. 2 ovenfor behandles på annet grunnlag enn samtykke.

 

 

Image with text

Pair large text with an image to give focus to your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.